Fibertek Gizlilik ve Güvenlik


· www.Fibertekinternet.com ve http://Fibertekinternet.online-islemler.net/ Fibertek' e aittir. Gizliliğinizi korumak için,özel ve kişisel bilgilerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösteriniz. Abonelik işlemlerinizde talep edilen kişisel bilgileriniz, IP numaranız ile birlikte sistemlerimize kayıt edilecek yasal zorunluluk ve onayınız olmadığı müddetçe üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Kayıt için kullanılan e-posta adresi ve telefon numarası abonelik ile ilgili bilglendirme faaliyetlerinde kullanılacaktır. Söz konusu izinlerle ilgili online işlemler sayfamızdan iletişim ayarları değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Müşteri tarafından gönderilen elektronik postalar şifrelenmediği takdirde, gönderilen mesajın güvenliğinden karşı taraf sorumlu olacaktır.

Fibertek İnternet, farklı web sitelerine bağlantı verebilecektir. Bu web sitelerine ait gizlilik ve güvenlik politikalarından ve sitenin ziyaret edilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan Fibertek İnternet sorumlu olmayacaktır. · www.Fibertekinternet.com ve http://Fibertekinternet.online-islemler.net/ web sitelerinden ve bu web siteleri üzerinden kişisel bilgilerin yayınlanması, elde edilmesi, üçüncü şahıslar ile paylaşılması, kişileri ve kurumları etkileyecek zararlı içeriklerin yayınlanması ve uygulamaların yapılması durumunda Fibertek İnternet derhal yasal işlemleri başlatabilecektir. · Bu internet sitelerinde yer alan bilgilerin, görsel unsurların, malzemelerin ve düzenlemelerinin telif hakkı aksi açıkça belirtilmedikçe içerik sağlayıcıya ait olacaktır. · Fibertek İnternet, www.Fibertekinternet.com ve http://Fibertekinternet.online-islemler.net/ internet sitelerinde yer alan tüm bilgi ve görselleri, önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. · İnternet sitesinde yer alan her türlü materyal, aksi açıkça yazılı olarak belirtilmemişse kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. İçerik Sağlayıcı ve Yer Sağlayıcı bu materyallerin içeriklerinin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve üçüncü şahıslara yönelik olanlar da dahil olmak üzere mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve /veya bilgisayar virüsü bulunmaması ilişkin garantiler dahil, ancak bunlara sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. · Fibertek İnternet www.Fibertekinternet.com ve http://Fibertekinternet.online-islemler.net/ internet sitelerinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, İçerik sağlayıcı ve yer sağlayıcı bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsa dahi, sorumlu tutulamazlar. · Fibertek İnternet Abonelik Sözleşmesi'ndeki gizlilik, güvenlik, lisans ve telif hakları ile ilgili maddeleri ürünü/hizmeti kullanarak kabul etmiş sayılırsınız. · 18 yaşından küçük olanlar alım satım işlemlerinin tarafı olamazlar. · Fibertek İnternet www.Fibertekinternet.com ve http://Fibertekinternet.online-islemler.net/ kapsamında telif hakkı konulu herhangi bir şikayetiniz ile ilgili;
· Fibertek İnternet kabul ettiği geri iade isteklerinden, müşteri iade faturası kesemiyor ise KDV oranı kadar kesinti yapar ve kalan ücreti iade eder. · Fibertek İnternet alınan hizmetlerin geri iade isteğine bağlı olarak, kendi belirlediği oranlarda çalışma ücreti, teknik destek ücreti kesme hakkını saklı tutar. · Müşteri sadece ilk kurulumdan sonraki 15 gün içerisinde iade talep edebilir. · Aylık tarife ücreti ödemelerinde Fibertek İnternet bilgilendirilmiş olsa dahi iade talep edilemez. Geri iade isteği yapıldığı takdirde, Fibertek İnternet bu isteği en geç 1 ay içerisinde gerçekleştirme hakkını, şirketin o anki kararına bağlı olarak saklı tutar. Not: Tüm müşteriler, Fibertek İnternet'in yazılı sözleşmelerinde yer alan güncelleme tarihini kabul ederler. Müşteri ve Fibertek İnternet bu sözleşme de dahil olmak üzere, üstünde imzası bulunan abone sözleşmeleri ve formlarından da sorumludur.
Fibertek İnternet' in, internet sitesi hakkındaki sorumluluğuna ve yasal haklarına dair bilgi sahibi olun. Bu internet sitesinde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerinin telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Fibertek İnternet'e aittir. Bu bilgiler, Fibertek İNTERNET' in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Sorumluluğun Sınıflandırılması Kayıt için kullandığınız e-post adresiniz sadece aktivasyon ve üyeliğinizle ilgili bilgilendirme iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. Fibertek İnternet bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Fibertek İnternet, bu bilgilerin üçüncü şahıslara yönelik olanları da dahil olmak üzere, mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/ veya bilgisayar virüsü bulundurmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen ,açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü bulaşması ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dahil ancak bunlara sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Fibertek İnternet ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. Gerek bu internet sitesinden bağlantı verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine yapılan erişimlerin riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerinden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Fibertek İnternet tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Fibertek İnternet, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
MADDE 1- KONU:

İşbu Sözleşme'nin konusu, satıcının alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:

Unvanı : Fibertek Bilişim ve İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
Adresi : 30 Ağustos Mh. 7124 Sk. No:10B/2 Menemen İzmir
Telefon :0850 302 36 84
E-Posta :info@Fibertekinternet.com

MADDE 3- ALICI BİLGİLERİ:
Adı-Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-Posta:

MADDE 4-SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmetin türü, satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıda belirtilen gibidir;


Hizmet Türü :
İşlem Kodu :
Satış Fiyatı (KDV Dahil):
Ödeme :
Hizmetin İfa Tarihi :
Fatura Adresi :

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER:
5.1- Alıcı, madde 4'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2-SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

5.3- Sözleşme konusu hizmet, alıcıdan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden satıcı sorumlu değildir.

5.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5- Hizmetin ifasından sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı doğan zararlardan sorumludur.

5.6- işbu sözleşme, alıcı tarafından imzalanıp satıcıya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 - İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER;

6.1- Alıcının hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, alıcıya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6.2- Satıcı, gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri başlangıcından 1 gün önceye kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Alıcı, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde rezervasyonu iptal edip, ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde geri alma hakkına sahiptir.

YER/ TARİH: YER/TARİH : SATICI ALICI KURUM ADI : AD-SOYADI: ADRES: ADRES: İMZA: İMZA: